GADEV Sosyal Bilimler Perspektifinden Aleviler ve Alevilik

GADEV Sosyal Bilimler Perspektifinden Aleviler ve Alevilik

  • 0:dd MMMM yyyy

Aleviler sosyal, kültürel ve tarihsel değişim ilişkisinde sürekli “ötekiler” diye altı çizilen ve bu ...