ALEVİLİKTE YOL-ERKAN, İNANÇ VE OCAKLAR PROGRAMI

ALEVİLİKTE YOL-ERKAN, İNANÇ VE OCAKLAR” PROGRAMI
Akademinin eğitim bölümünün bu ikinci programında amaç Aleviliği tanımlamak
değil geleneksel olarak aktarılan ve mevcut pratiklerin anlaşılması/aktarılması olacaktır. Bu
programda, öncelikle Aleviliğin yol-erkan, inanç, sürek ve ocaklar konu edilecektir.
Kavramlar, diğer inançlarla ilişkisi, Enel hakk - varlığın birliği – vahdet vücut-vahdet
mevcut, Rızalık kültürü ve rıza şehri, eline beline diline sahip olmak, 4 kapı 40 ma-kam
ve ınsan-ı kamil öğretisi, cem, ikrar, semah, müsahiplik, dar-didar, kutsal mekanlar,
tarık-pençe, hakk’a uğurlama erkanları, lokma-niyaz, deyiş, gülbank, Hakk-Muhammed-Ali,
Hızır ve hızır orucu, muharrem orucu-aşure, Hıdırellez gibi konu başlıkları ele alınacaktır.
Alevi dairesi içerisinde kabul edilen Yaresan, Ehli Hakk, Kakai, Nusayri, Hakikatçi,
Bektaşi sürekleri ve ocakların nasıl bir organizasyon içerisinde oldukları, yol-erkan, inanç ve
ritüellerini nasıl yürütükleri, aralarındaki farklılıkları ve ortak noktaların ne olduğu, geleneksel
ile bu gün arasında nasıl bir geçiş yaşandığı, bu süreklere bağlı olan birey ve topluluklar
ile Pirdede aileleri gibi konular ders haline getrilecektir.
Bu programın eğitmenleri, konuların bağlamlarına ve içeriklerine göre akademisyen,
araş􀆨rmacı, aktivist, kurum yöneticisi, ocak temsilcisi ve yol-erkan yürüten pir-postnişindedeana-
baba-çelebi-rehber-zakirlerden oluşacaktır. “Sosyal Bilimlerin Perspektifinden
Alevilik / Alevilik” Eğitim Programı’nın tamamlanmasından sonra “Alevilikte Yol-Erkan, İnanç
ve Ocaklar” Eğitim Programı başlayacak ve yaklaşık iki ay içinde tamamlanmaya çalışılacaktır
 Programın ders başlıkları, hocaları ve akışı daha sonra duyurulacaktır
-

ALEVİLİKTE YOL-ERKAN, İNANÇ VE OCAKLAR PROGRAMI
;